Al Qanitaat
Aiysha Bhaiyat
Almas Darsot
Fatima Patel
Habiba Patel
Hannah Hafejee
Khawlah Noman
Rida Saleh
Safa Patel
Safiya Vohra
Saniya Patel
Yumna Lulat
Zainab Patel
As Shahidaat
Aamenah Motala
Aysha Patel
Gulwish Ijaz
Kamila Kasymova
Mariam Patel
Saeeda Randera
Safiyyah Jogiyat
Safiyyah Patel
Saimah Patel
Sarah Hossain
Zahra Hatia
Zakira Bulbulia